Katedra Gospodarki
Turystycznej

doc. dr Robert Brudnicki

 

 doc. dr Robert Brudnicki

 Budynek G pok. 201
 tel. 52 567 00 83
 e-mail: robert.brudnicki@byd.pl

 

 SPECJALIZACJA

 geografia turyzmu
 geografia społeczno-ekonomiczna

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • aktywność turystyczna i rekreacyjna 
  • zachowania turystyczne konsumentów usług turystycznych,
  • badania ruchu turystycznego
  • produkty turystyczne i marketing turystyczny
  • jakość usług turystycznych,
  • wpływ turystyki na rozwój regionów, miast i obszarów wiejskich,
  • potencjał turystyczny miast i regionów,
  • w zakresie form turystyki: turystyka wypoczynkowa, specjalistyczna, kulturowa, biznesowa i uzdrowiskowa

Geograf, specjalista w zakresie geografii turyzmu, autor ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu ekspertyz i raportów z zakresu turystyki, krajoznawstwa i geografii społeczno-ekonomicznej. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracował w latach 1995-2010. Z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy współpracuje od 2002 r., od 2006 r. wchodzi w skład minimum kadrowego na kierunku ,,turystyka i rekreacja" i jest etatowym pracownikiem Katedry. W latach 2010-2016 pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Gospodarki i Turystycznej i Geografii, Dyrektora Katedry Gospodarki Turystycznej oraz Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu. Aktualnie jest Pełnomocnikiem Władz Uczelni ds. Współpracy Regionalnej, aktywnie współpracuje z biznesem turystycznym (badania ekspertyzy, raporty, strategie rozwoju) oraz  jednostkami samorządu terytorialnego (oferta produktów turystycznych, rozwój produktów turystycznych).

Prowadzone przedmioty: Geografia turystyczna Polski, Geografia turystyczna Europy, regiony turystyczne Świata, Krajoznawstwo, Branding miejsc w turystyce, Produkt turystyczny, Współpraca międzynarodowa w turystyce, Planowanie i polityka turystyczna, Podstawy turystyki, Zagospodarowanie turystyczne, Konsultacje dyplomowe, Seminarium

  
Wybrane publikacje w latach 2013 - 2018

Brudnicki R., Barczak M., 2017, Badania ruchu turystycznego – klucz do sukcesu oferty turystycznej, [w:] B. Sowińska, M. Barczak (red.), Zeszyt Naukowy WSG Tir nr 14, Bydgoszcz, w druku

-          Barczak M. Brudnicki R., Prus P., 2017, Stan obecny i perspektywy rozwoju dla turystyki uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне), w druku

-          Brudnicki, R., 2017, Rozwój produktów turystyki zdrowotnej w Polsce - aktualne problemy i wyzwania, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне), w druku

-          Kosmaczewska J., Barczak M., Brudnicki R., 2016, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: postawy i predyspozycje osób z grupy NEET, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz

-          Brudnicki R., Jaroszewska-Brudnicka R., Nijawska M., 2016, Rekreacja, sport i turystyka w procesie aktywizacji środowiskowej młodzieży niepełnosprawnej na przykładzie uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku, [w:] R. Nowicki, B. Sowińska, M. Barczak (red.), Zeszyty Naukowe WSG TiR nr 13, s. 11-24, Bydgoszcz

-          Andrzejewski M., Barczak M., Brudnicki R., Maciołek R., Marciniak K., Potoczek A., 2015, Współpraca uczelni, podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego szansą na rozwój turystyki i uzdrowisk w regionie kujawsko-pomorskim, XXIV Kongres Uzdrowisk Polskich, Inowrocław 

-          Brudnicki R.,  Prus P., Jaroszewska-Brudnicka R., 2013, Atrakcyjność turystyczna Bydgoszczy w świetle badań monitorujących ruch turystyczny [w:] R.Jaroszewska-Brudnicka, D. Sokołowski (red.), Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

-          Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 2013, Zastosowanie metody interpretacji dziedzictwa w kanalizacji ruchu turystycznego na przykładzie borów tucholskich, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.15, Zeszyt 37/4/2013/. Warszawa-Rogów

-          Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 2013, Kreowanie nowych produktów turystycznych na obszarach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.15, Zeszyt 37/4/2013/ (Creation of the territories of great natural value. Renata Jaroszewska-Brudnicka, Robert Brudnicki, Warszawa-Rogów

-          Brudnicki R. (co-author), 2013, Role of temperature in regulation of the life cycle of temperate fish. Russian Journal of Marine Biology. 2013. 39 (2): 81-91. DOI: 0.1134/S1063074013020041 Impact Factor 0,294. (15 pkt. MNiSW)

 

Wybrane prace/badania/analizy zlecone

Raporty z monitoringu ruchu turystycznego:

dla miasta Bydgoszczy: 2012, 2013, 2015

dla regionu kujawsko-pomorskiego: 2015

Inne

Badanie profilu i zachowań rekreacyjnych klientów LPKiW w Myślęcinku wraz z oceną wybranych założeń strategicznych Parku, poszerzających i uatrakcyjniających ofertę (2012),  Opracowanie na zlecenie LPKiW w Myślęcinku

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia