Katedra Gospodarki
Turystycznej

doc. dr Mariusz Barczak

doc. dr Mariusz Barczak

pok. E 102
tel. 052 567 07 72
e-mail: mariusz.barczak@byd.pl

 

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
SPECJALIZACJA
 •     dr nauk ekonomicznych 
 •     ekonomika turystyki

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
 • konkurencja i kooperacja na obszarze recepcji turystycznej
 • turystyka wodna śródlądowa
 
 

Publikacje 2013-2018:

 1. Czynniki determinujące decyzje rodzinnych wyjazdów turystycznych opinii młodzieży gimnazjalnej, Smoleńska O., Kosmaczewska J., Barczak M., [w:] Handel wewnętrzny nr 1/2017, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2017.
 2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: koncepcje, realizacje, kierunki rozwoju, Nowicki R.G., Kosmaczewska J., Barczak M., Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2016.
 3. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: postawy i predyspozycje osób z grupy NEET, Kosmaczewska J., Barczak M., Brudnicki R., Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2016.
 4. Niepełnosprawność – czas wolny, turystyka, rekreacja, R. Nowicki, B. Sowiński, M. Barczak (red.); Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, seria turystyka i rekreacja, tom 24, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2015.
 5. Explaining and measuring the  academic attractiveness of  different countries: Evidence from the Visegrad group, J. Kosmaczewska, M. Barczak, Journal of Turiba University, Acta Proseperitatis no. 6, Ryga, 2015.
 6. Destination Management Organisation – zarys koncepcji funkcjonowania, Barczak M., Słowiński K., Wyd. Bydgoskie Forum dla Turystyki, Bydgoszcz 2015.
 7. Rola turystyki w rozwoju gospodarczym miasta: stan obecny i oczekiwania na przyszłość, Barczak M., Wyd. Bydgoskie Forum dla Turystyki, Bydgoszcz 2015.
 8. Konkurencja i kooperacja interesariuszy na rzecz rozwoju turystyki, Barczak M., Grzeszczak S., UAM, Poznań 2015.
 9. Koopetycja jako źródło rozwoju turystyki na obszarze recepcji turystycznej,
  Barczak M., Marketing i rynek 10/2015, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015.
 10. Analiza SWOT eksportu usług medycznych, uzdrowiskowych i SPA, Barczak M., [w:] Ekspertyza rynku niemieckiego: wprowadzenie do analizy rynków, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Toruń 2015.
 11.  Analiza SWOT eksportu usług medycznych, uzdrowiskowych i SPA, Barczak M., [w:] Ekspertyza rynku rosyjskiego: wprowadzenie do analizy rynków, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Toruń 2015.
 12. Analiza ilości śluzowań dla Bydgoskiego Węzła Wodnego, Barczak M., Szymański P., Zeszyty Naukowe WSG t. 15, seria turystyka i rekreacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 2015.
 13. Postrzegana jakość usług jako czynnik determinujący zachowania pozakupowe na rynku turystycznym, Kosmaczewska J., Smoleńska O., Barczak M., [w:] Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, (red.) A. Pawłucki, nr 49/2015, Wrocław 2015. 

Skrypty:

 1. Montwiłł A., Barczak M., Transport wodny śródlądowy. Transport ładunków. Turystyka i rekreacja, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
 2. Barczak M., Klastry i sieci współpracy, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2014.
 3. Barczak M., Przedsiębiorczość i zarządzanie wartościami, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2014.
 4. Barczak M., Biznes plan, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2014.
 5. Barczak M., Benchmarking a poprawa świadczenia usług, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2014.

Raporty z prac badawczych:

 1. Monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2013.
 2. Tworzenie regionalnego produktu turystycznego na terenach wiejskich subregionu Borów Tucholskich oraz Krajny województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz 2013.
 3. Analiza trendów rozwoju sektora turystycznego w obszarze Bydgoszcz-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz 2015.
 4. Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim 2015, Bydgoszcz 2016. 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia