Katedra Gospodarki
Turystycznej

Doc. WSG dr inż. Cezary Kościelak

   

Doc. WSG dr inż. Cezary Kościelak

pok. G 34
e-mail: cezary.koscielak@byd.pl

 

 SPECJALIZACJA
        inżynieria i ochrona środowiska
        monitoring środowiska,
        ochrona i   kształtowanie środowiska
 
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
 • ekologia, turystyka, ochrona środowiska
 • alternatywne źródła energii
 • wpływ zanieczyszczeń antropogennych i naturalnych na środowisko i zdrowie człowieka
 • wpływu specyficznych chorób endemicznych na zdrowie ludzkie w turystyce
  Wybrane publikacje w latach 2000- 2010
 •  Kościelak C.P., Naturalna selekcja patogenów, czyli wyniszczanie wrażliwszych odmian i tworzenie się wolnych nisz dla bardziej groźnych czynników chorobotwórczych z kleszczowym wektorem przenoszenia, „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", ATR, Bydgoszcz 2002;
 • Borsuk S., Kościelak C.P., Identyfikacja głównych źródeł zanieczyszczeń wokół Parku Narodowego „Bory Tucholskie", „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", ATR, Bydgoszcz 2002;
 • Borsuk S., Kościelak C.P., Chemizm wód i geochemia gleb Parku Narodowego „Bory Tucholskie". „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", ATR, Bydgoszcz 2002;
 • Kościelak C.P., Prąd elektryczny i pole elektromagnetyczne, a człowiek i środowisko, „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", BTN, Bydgoszcz 2004;
 • Borsuk S., Kościelak C.P., Kowalewski B., Gminne i powiatowe programy ochrony środowiska, „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", BTN, Bydgoszcz 2004;
 • Kościelak C.P., Szkodliwe i lecznicze oddziaływanie radonu na człowieka, „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", BTN, Bydgoszcz 2005;
 • Kościelak C.P., Systemy solarne i ich wdrażanie w województwie kujawsko-pomorskim, „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", BTN, Bydgoszcz 2006;
 • Myszkier P., Kościelak С.P., Energetyka, a OZE w powiecie bydgoskim, III Międzynarodowa konferencja procesorów energii ECO-€URO-ENERGIA, Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o., Bydgoszcz 2006;
 • Kościelak С.P., Potencjał wód polskich dla energetyki odnawialnej, „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", BTN, Bydgoszcz 2007;
 • Borsuk S., Kościelak C.P., Tworzenie nowych specjalności i kierunków kształcenia studentów w zakresie alternatywnych energii, Międzynarodowa konferencja procesorów energii ECO-€URO-ENERGIA, Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o., Bydgoszcz 2007;
 • Kościelak С.P., Szkodliwość promieniowania nadfioletowego (UV) dla ludzi. Naturalne i sztuczne źródła UV, dziura ozonowa, „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", BTN, Bydgoszcz 2008;
 • Kościelak C.P., Możliwości energetyki geotermalnej w Polsce, „Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", wyd. BTN, Bydgoszcz 2009;
 • Kościelak C.P., Kształcenie studentów w zakresie wykorzystywania energetyki alternatywnej, Zeszyty Naukowe WSG, wyd. WSG, Bydgoszcz 2010;
 • Kościelak C.P., Komary – wektor przenoszenia chorób inwazyjnych a turystyka wyjazdowa, Zeszyty Naukowe WSG, wyd. WSG, Bydgoszcz (w druku).

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia