Katedra Gospodarki
Turystycznej

prof. WSG dr hab. Joanna Kosmaczewska

prof. WSG dr hab. Joanna Kosmaczewska

pok. G 105
tel. 52 567 00 83
e-mail: joanna.kosmaczewska@byd.pl

 

 SPECJALIZACJA

ekonomika turystyki, ekonomia behawioralna

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy
 • rozwój turystyki na obszarach wiejskich,
 • konkurencyjność regionów
 • jakość usług agroturystycznych
 • ekonomika gospodarki żywnościowej
 • konsumpcja
Wybrane publikacje w latach 2013 - 2018
 • Joanna Kosmaczewska, Rhodri Thomas, Francisco Dias (2016) Residents’ perceptions of tourism and their implications for policy development: evidence from rural Poland, Community Development, vol 47, issue 1, pp. 136-151 ISSN: 1557-5330 (Print), 1944-7485 (Online), DOI:10.1080/15575330.2015.1110189, Publishing House: Taylor & Francis Group
 • Joanna Kosmaczewska J. (2015) The Negative effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities, Scientific Journal No. 876, Economic Problems of Tourism, Vol. 3, Issue 31, University of Szczecin, pp. 239-258, ISSN 1640-6818
 • Joanna Kosmaczewska, Mariusz Barczak: Explaining and measuring academic attractiveness of countries: Evidence from the Visegrad group, Lithuania, Turiba University Journal Acta Prosperitatis No.6, Riga 2015, ISSN: 1691-6077, s. 64-74
 • Joanna Kosmaczewska, Alexandre Marto Pereira: The relationship between perceived service quality and positive word of mouth effect. The case of four star hotel in Fatima – Czech Hospitality and Tourism Papers, 21/2014, vol. X, pp. 36-52, The Institute of Hospitality Management in Prague, Czech Republic, ISSN 1801-1535 (ERIH PLUS)
 • Joanna Kosmaczewska: Tourism interest and the efficiency of its utilisation based on the example of the EU countries, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 13(1) 2014, pp. 77-90, ISSN 1644-0757

Co-Editor:

 • Francisco Dias, Joanna Kosmaczewska, Ewa Dziedzic, Antonio Magliulo (eds.) Tourism Research in a Changing World, ISBN: 978-989-98965-0-5, pp. 387 (2014)
 • Francisco Dias, Simão Oliveira, Joanna Kosmaczewska, Ângela Pereira (eds.) New Trends in Tourism Research - A Polish Perspective, ISBN: 978-989-98965-2-9, pp. 295 (2014)

Chapters in the monography or book

 • Uglis, J., Kosmaczewska J. (2017) Traditional and modern tour operators in agritourism [in] Metropolitan Commuter Belt Tourism, Sznajder, M.(eds.), Routledge, ISBN 9781472464866 https://www.routledge.com/Metropolitan-Commuter-Belt-Tourism/Sznajder/p/book/9781472464866
 • Joanna Kosmaczewska: Students’ mobility motivation and destination choice: the case of Poland, ITC’15 – VIII International Tourism Congress, The Image and Sustainability of Tourism Destinations, Peniche 2015, pp. 134-147, ISBN: 978-989-97395-7-4
 • Joanna Kosmaczewska: Academic attractiveness of a host country to Erasmus exchange students. The case of Poland [in] Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development, XVI Turiba University Conference, Riga 2015, pp. 175-185, ISSN 1691-6069
 • Joanna Kosmaczewska: Rural community perception toward the tourism positive impact on local development. Evidence from different types of communities in Poland, Romanian Rural Tourism in Context of Sustainable development. Present and Prospects. Paduraru, T., Ungureanu, D., Tacu, G. (eds.), Gheorghe Zane Institute of Economic and Social Research, Department of Economic Research, Romania 2015, pp. 83-97, ISBN: 978-606-13-2515-3
 • Joanna Kosmaczewska, Radosław Czarnecki: The role of a host country image and mega-event`s experience for revisit intention: the case of Poland, VI International Tourism Congress. The image and sustainability of tourist destinations, ISBN: 978-989-97395-1-2, School of Tourism and Maritime Technology, Peniche, Portugal 2013, pp. 420-440.
 • Dias, F., Atef, T., Kosmaczewska, J., Tret’yakova, A.N., Navickienė, R. (2016). [Peculiarities in Entrepreneurial Intentions of Russian Students in Comparison with Intentions of Students of Portugal, Poland, Lithuania and Oman] Alma mater (Vestnik vysshei shkoly) No. 9, p.p. 68-73. (In Russ., abstract in Eng.)
 • Dias, F., Tret’yakova, A.N., Atef, T., Kosmaczewska, J., Navickienė, R. (2016). [Factors Influencing Entrepreneurial Intentions of Students Specializing in the Tourism Industry]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]. No. 7 (203), p.p. 45-54. (In Russ., abstract in Eng.)

Publikacje w j. polskim

 • Joanna Kosmaczewska, Olga Smoleńska, Mariusz Barczak, Postrzegana jakość usług a zachowania pozakupowe na rynku turystycznym, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2015/49, ISNN 0239-4375, s. 118-125. Punktacja Ministerstwa:8.000. Index Copernicus: 5,1

 

 • Smoleńska O., Kosmaczewska J., Barczak M. (2017) Czynniki determinujące decyzje rodzinnych wyjazdów turystycznych w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej, Handel Wewnętrzny, nr 1, ISSN: 0438-5403

Punktacja Ministerstwa: 12.00

Index Copernicus:4,4

 

Monografie

 

 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: koncepcje, realizacje, kierunki rozwoju, Nowicki R.G., Kosmaczewska J., Barczak M., Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2016.

 

 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: postawy i predyspozycje osób z grupy NEET, Kosmaczewska J., Barczak M., Brudnicki R., Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2016. 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia