Katedra Gospodarki
Turystycznej

doc. WSG Krzysztof Sikora

 

doc. WSG Krzysztof Sikora

Rektorat
tel. 052 567 00 47
e-mail: krzysztof.sikora@byd.pl


 

 SPECJALIZACJA

Organizacja i zarządzanie

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • gospodarka turystyczna
 • polityka turystyczna
 • marketing i zarządzanie turystyką
 • pedagogika uczelniana
  Wybrane publikacje
 • Sikora K., 1985, Zastosowanie mikrokomputerów w doświadczeniach fizycznych, Konferencja Min. Komunikacji, Bydgoszcz;
 • Sikora K., 1986, Komputerowe analizy wyników eksperymentów, Konferencja Min. Komunikacji, Bydgoszcz;
 • Sikora K., 1987, Eksperymenty szkolne – zastosowania informatyki, Konferencja ODN, Bydgoszcz;
 • Sikora K., Welz B., 1986, Zastosowanie mikrokomputerów w dydaktyce fizyki i matematyki” Ministerstwo Transportu, Warszawa;
 • Sikora K., Welz B., 1987, Wspomaganie komputerowe eksperymentów fizycznych, Ministerstwo Transportu, Warszawa;
 • Sikora K., 1995, Urządzenia techniki biurowej, Skrypt szkolny PZSz KOLFER, Bydgoszcz;
 • Sikora K., Szajkiewicz A., 2000, Systemy rezerwacyjne i informacyjne w turystyce, Bydgoszcz
 • Sikora K., 1995, Rola informacji w gospodarce turystycznej, Konferencja Polskiej Izby Turystycznej, Warszawa;
 • Sikora K., 1997, Tworzenie systemu informacji turystycznej w województwie bydgoskim, Konferencja Samorządowa, Bydgoszcz;
 • Sikora K., 1999, Zastosowanie nowych technologii w gospodarce turystycznej, Konferencja Polskiej Izby Turystycznej, Warszawa.
 • W 2003 roku koncepcja nowego kierunku „Gospodarka turystyczna” – konferencja uczelniana.
 • W latach 2002,2004,2006,2008 – Uczestnik gremium ekspertów turystyki – konferencje Warszawa. Poznań.

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia