Katedra Gospodarki
Turystycznej

dr Bożena Sowińska

dr Bożena Sowińska

Biblioteka WSG
tel. 052 567 07 75
e-mail: bozena.sowinska@byd.pl


 

 SPECJALIZACJA

Pedagogika

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • pedagogika czasu wolnego
  • pedagogika medialna
Wybrane publikacje
  • Sowińska B.: Czas wolny młodzieży a Internet. W: Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji. Red. W. Żukow i in. Bydgoszcz: WSG 2010, s. 259-278.
  • Sowińska B.: Zasady cytowania publikacji (dokumentów ) elektronicznych w bibliografii. W: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehabilitacja a aktywność fizyczna – podstawowe zagadnienia. Red.R. Muszkieta, B. Sowińska i in.Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG 2010, s. 67-72.
  • Sowińska B.: Czas wolny młodzieży w dobie Internetu. W: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehabilitacja a aktywność fizyczna – podstawowe zagadnienia. Red. R. Muszkieta, B. Sowińska i in. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG 2010, s. 73-89.
  • Sowińska B.: Internet a społeczeństwo obywatelskie – szanse i zagrożenia. W: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehabilitacja a aktywność fizyczna – podstawowe zagadnienia. Red. R. Muszkieta, B. Sowińska i in. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG 2010, s.90-100.
  • Olszewski W., Sowińska B.: Savoir-vivre w komunikacji internetowej. W: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehabilitacja a aktywność fizyczna – podstawowe zagadnienia. Red. R. Muszkieta, B. Sowińska i in. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG 2010, s.101-111.
  • Sowińska B.: Młodzież i jej tożsamość w dobie Internetu. W: Kreowanie tożsamości szkoły. T. 1. Red. Krystyna Chałas. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 359-370.
  • Sowińska B.: Internet bezpieczny dla dzieci. W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Red. Agnieszka Czajkowska, Wiesław Otwinowski. Poznań: Wydawnictwo WSB 2009, s. 159-168.
  • Sowińska B.: Młodzież w środowisku komunikacyjnym Internetu. W: Edukacja bez granic – mimo barier. Red. A. Czajkowska i D. Rondalska. Wydawnictwo WSB 2008, s. 438-445.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia