Katedra Gospodarki
Turystycznej

dr Piotr Prus

 

PPrus.jpg

dr Piotr Prus
pok. A 01
tel. ----
e-mail: piotr.prus@byd.pl
 

SPECJALIZACJA

rozwój zrównoważony i trwały (ang. sustainable development)
komunikacja interpersonalna i negocjacje

 

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

rozwój zrównoważony i trwały (ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich)
turystyka na obszarach wiejskich i agroturystyka (jej wpływ na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich)

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:
- Rozwój zrównoważony i trwały
- Negocjacje
- Komunikacja interpersonalna i negocjacje w biznesie (WDW)

Autor 89 publikacji, w tym:
- jedna monografia naukowa
- 30 oryginalnych artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych
- 28 rozdziałów w monografiach naukowych
- 30 innych publikacji (materiały konferencyjne, publikacje popularno-naukowe, sprawozdania z konferencji i in.)

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia